• krokus
  • margrietjes
  • vlinder
  • ondergaande zon
  • bloem en bij

Dagelijks woord

  • maandag 24 oktober 2016 - 2 Timoteus 2:11-13
    Deze boodschap is betrouwbaar: Als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven; als wij volharden, zullen we ook met hem heersen; als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen; als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. -- 2 Timoteus 2:11-13

Welkom!

Jij bent belangrijk, jij bent waardevol, jij bent welkom.