• krokus
  • margrietjes
  • vlinder
  • ondergaande zon
  • bloem en bij

Dagelijks woord

  • zaterdag 22 september 2018 - 2 Korintiers 3:17-18
    Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. -- 2 Korintiers 3:17-18

Welkom!

Jij bent belangrijk, jij bent waardevol, jij bent welkom.