• krokus
  • margrietjes
  • vlinder
  • ondergaande zon
  • bloem en bij

Dagelijks woord

14 juni 2021

  • maandag 14 juni 2021 - Johannes 8:34-36
    Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. -- Johannes 8:34-36

Welkom!

Jij bent belangrijk, jij bent waardevol, jij bent welkom.