• krokus
  • margrietjes
  • vlinder
  • ondergaande zon
  • bloem en bij

Dagelijks woord

  • maandag 05 december 2016 - 2 Petrus 3:13-14
    Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Omdat u hiernaar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen. -- 2 Petrus 3:13-14

Welkom!

Jij bent belangrijk, jij bent waardevol, jij bent welkom.