• krokus
  • margrietjes
  • vlinder
  • ondergaande zon
  • bloem en bij

Dagelijks woord

  • dinsdag 24 januari 2017 - Efeziers 2:4-6
    Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. -- Efeziers 2:4-6

Welkom!

Jij bent belangrijk, jij bent waardevol, jij bent welkom.