• krokus
  • margrietjes
  • vlinder
  • ondergaande zon
  • bloem en bij

Dagelijks woord

04 augustus 2021

  • woensdag 04 augustus 2021 - Lucas 18:7-8
    Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. -- Lucas 18:7-8

Welkom!

Jij bent belangrijk, jij bent waardevol, jij bent welkom.