• krokus
  • margrietjes
  • vlinder
  • ondergaande zon
  • bloem en bij

Interview met een oprichtster van Esther Enschede

Begin 2017, als Esther Enschede alweer 25 jaar bestaat, hebben we één van de oprichtsters geïnterviewd. Veel plezier met lezen.

Wat betekent Esther Enschede voor jou?

1) Kan je iets vertellen over wat het voor jou betekent dat Esther alweer 25 jaar bestaat? Aangezien jij één van de dames bent die het heeft opgericht.

Ik ben ontzettend dankbaar, dat Esther 25 jaar bestaat. Dankbaar aan onze Heer, maar ook aan alle dames, die zich voor de werkgroep, als gastvrouwen en als gespreksleidsters hebben ingezet. Veel dames zien er tegenop om aan een dergelijke taak te beginnen, maar mijn ervaring leert me, dat ieder die de stap waagt op de eerste plaats zelf gezegend wordt en ook anderen tot zegen zal zijn. 

Door een ander tot zegen te zijn wordt je zelf gezegend.

En weet je, 25 jaar is een hele tijd en er zal vast wel eens ergens een meningsverschil over iets geweest zijn, maar ik zal je een situatie vertellen die plaatsvond in de bijbelstudiegroep in Glanerbrug. We gingen als werkgroepleden van tijd tot tijd bij een bijbelstudiegroep op bezoek om de mensen te leren kennen die aan de groepen deelnamen en om te weten hoe we het beste de gespreksleidsters konden ondersteunen. Ik kom daar tijdens het kwartiertje, 20 minuten welkom met koffie en in die tijd kwamen de verhalen over de doopdiensten die men in verschillende kerken had: De één een kinderdoop, de ander een volwassendoopdienst.

Ik was benieuwd, hoe dat zou aflopen! Nu hadden wij in de werkgroep al van begin af aan besloten om over een paar onderwerpen geen studies aan te bieden, twee ervan waren: dopen en het boek Openbaringen. Er is zoveel, dat ons in het geloof kan binden en dat wilden we aanreiken en samen bestuderen.

Wat schetst mijn verbazing: de meningen en het meegemaakte werden gedeeld met elkaar en er werd met respect naar elkaar geluisterd. Wow, dacht ik, zo kan het dus ook. Het was een grandioze bemoediging, niet alleen voor mij, maar voor ieder die verantwoordelijk was voor het reilen en zeilen binnen Esther.

Met lood in de schoenen initiatief nemen

2) Jij bent één van de twee dames die Esther heeft opgericht. Welke andere dames waren hierbij betrokken. Kenden jullie elkaar al?

In september 1991 heb ik binnen de vrouwengroep van de Evangelische Gemeente in Enschede het voorstel neergelegd of wat wij daar deden ook mogelijk zou zijn over kerkmuren heen met vrouwen uit andere kerken. Wie zouden er in een werkgroep willen zitten en wie zouden er op een ander manier willen helpen?

Ik kende in andere kerken een aantal dames o.a. door de decaan van onze kinderen op de middelbare school, de vrouw van een reserve-politieofficier, enz.enz.
Met lood in de schoenen ben ik ze gaan bellen en heb mezelf voor een gesprekje bij hen uitgenodigd. Wie was ik!! Ik vertelde waar ik voor kwam en heb ze bedenktijd gegeven.

Na een paar weken kwam de eerste vergadering tot stand!! Er zijn in het begin nog wat dames afgehaakt, maar er zijn er ook nog wat bijgekomen. Met de uiteindelijke groep van zes zijn we om de veertien dagen gaan samen komen om op de eerste plaats te bidden en onze ideeën aan elkaar voor te leggen. En zo kwam dan uiteindelijk 8 februari 1992 de eerste open ochtend tot stand. We wilden niet ergens in een achterafzaaltje van een kerk gaan zitten, maar een zaal gezellig en aantrekkelijk voor een echt ochtendje-uit met een gezellige ontvangst en een goed onderwerp en goede samenzang. Dus een goede spreekster en goede leiding bij het zingen. Wie konden we beter vragen dan Tonneke en André!

Als God je roept, gehoorzaam dan, je zult verbaasd staan

3) Wat deed het met jullie dat de opkomst de eerste keer zo hoog was?

Het was overweldigend! We waren er als werkgroep en gastvrouwen erg vroeg, want al hadden we het gevraagd, we waren bang dat de lange tafels (zoals bij een Twentse bruiloft destijds gebruikelijk was) niet ingekort zouden zijn tot gezellige ronde kringen. We hebben de zaaldeuren even moeten afsluiten, omdat de eerste gasten al binnen kwamen. 

De deuren gingen open en het was niet te geloven. Toen de stoelen op waren liepen niet de gastvrouwen om extra stoelen in een zijzaal, maar de gasten zelf. Tonneke kwam naar me toe en zei: Heb je aan de verwarming gedacht? Is die al lager gezet? Het was onverantwoord: of we moesten bezoekers wegsturen of de vouwwand naar de andere zaal moest open. Op ons verzoek daartoe zei de bazin van de Assinkhof: neen dat kan niet, want die zaal is al klaar voor een bruiloft vanmiddag. Haar zoon kwam me achterna en was bereid om de tussenwand open te doen en dan konden we een paar meter (tot de palmen) van de andere zaal erbij nemen. Dat vergeet je nooit meer. 

Geen entreegeld en toch zijn we nooit een cent te kort gekomen!

4) Toen jullie besloten om de eerste ochtend te organiseren hoe ging dat toen in zijn werk? 

Door de tweewekelijkse vergaderingen kristalliseerden de taken zich op een gegeven ogenblik als vanzelf uit. We kenden goede spreeksters in het land en André was de pianoleraar van één van onze zonen en een gerespecteerd musicus hier in Enschede. 

De locatie: restaurant Assinkhof was een gerenommeerd restaurant met zalen in diverse groottes. We boekten de zaal voor 200 personen, maar door de vele positieve reacties vooraf vroegen we of we de zaal van 250 personen mochten boeken. Spannend, want aan dit alles zat natuurlijk wel een kostenplaatje en we wilden geen entree heffen. Voor de penningmeester is dit heel spannend geweest. Toch zijn we nooit een cent te kort gekomen, ongelooflijk. We hebben het nooit over de balk gegooid en zijn kritisch geweest over elke uitgave. Zelfs toen we André Bijleveld beslist meer wilden betalen dan het hongerloontje van de eerste jaren (uiteindelijk moet hij van dit soort zaken leven) was dat mogelijk.

In mijn zwakheid ben ik sterk

5) Hoe is de naam Esther ontstaan?

En dan de naam en het logo niet te vergeten: Vele namen zijn de revue gepasseerd en waarom dan gekozen voor Esther: Een vrouw in de bijbel die voor haar volk opkwam en de woorden gesproken heeft: "Kom ik om, dan kom ik om." Dat zijn grote  woorden, maar het was ook ons verlangen om er voor de dames in Twente te zijn en als ons dat dan wat zou kosten, dan moest dat maar. Al hoopten we natuurlijk wel, dat we dat niet zouden moeten betalen met onze dood. Het kost je heel wat aan tijd, aan inzet, aan vergaderen, aan overleg, aan instructie etc.etc.

Het is het zo waard geweest. We hebben mensen tot geloof zien komen en zien groeien in hun Heer, er is niets mooiers dan dat. We voelden ons vaak zwak, maar we zongen het lied op de open ochtenden en we hielden het elkaar voor in vergaderingen: 2 Korinthiers 12:10: "als ik zwak ben, dan ben ik machtig".

Je kunt het verhaal over de vrouw Esther in de Bijbel HIER helemaal lezen.

2 korintiers 12 vers 10

De invloed van Esther op het privéleven en geloofsleven

6) Wat heeft Esther voor jou betekent? Voor je privéleven en geloofsleven?

Wat heeft Esther voor mij betekent: Ongelooflijk veel! Ik heb altijd heel veel aspiraties gehad: ik vond alles wel leuk om te doen. Maar toen wij in Enschede kwamen en mijn man een erg drukke en verantwoordelijke baan bij de politie had en daarnaast in de kerk één van de oudsten werd, toen kwam er aan het thuisfront erg veel op mij af. We hadden vier jonge kinderen en eigenlijk was het zo, dat of mijn man of ik was 's avonds op pad. 

Ik stond achter alle bezigheden, maar wilde niet dat het thuis in de avond een duiventil was. Je kunt je voorstelllen, dat het werk van Esther, dat we overdag konden plannen, ook in dat opzicht een zegen was. Omdat er zoveel enthousiasme voortkwam uit het werk van Esther, straalde ik dat waarschijnlijk ook privé meer en meer uit.

Zou voor de Here iets te wonderlijk zijn!?

En wat betreft mijn geloofsleven: één van mijn geliefde verzen uit de bijbel is Genesis 18:14: "Zou voor de Here iets te wonderlijk zijn?" Dat is alleen maar sterker geworden, onder andere ook door de periode van Esther.

Genesis 18 vers 14

Een wens voor Esther Enschede voor de toekomst

7) Heb jij een hoop of wens voor Esther voor de toekomst?  
Na het voorafgaande zul je wel begrijpen, dat ik hoop, dat er altijd weer vrouwen zullen opstaan, die zich in willen zetten voor een taak binnen de werkgroep Esther of voor één van de andere taken. Het is zo de moeite waard. De taak die de Heer ons in dit leven geeft hoeft niet hoogdravend te zijn, maar als vrouwen in kleine groepen bijbelstudie gaan doen zoals bij Esther de mogelijkheid geboden wordt, dan groeien we in Hem. En dat wens ik vele vrouwen toe; dat ze mogen groeien in Hem mede door het werk van Esther.

Uit de vele reacties door de jaren heen, weten we dat met name de studiegroepen levens van vrouwen hebben veranderd. Ook iets om met geweldige dankbaarheid op terug te zien. Als iemand in dit verband zou moeten worden genoemd, dan is het Mientje. Een diepgelovige vrouw, katholiek, die van het begin van Esther af de gespreksgroep in Haaksbergen heeft geleid. 

Stap over de drempel en ga aan de slag met je geloof

8) Wat zou je tegen andere vrouwen willen zeggen ter aansporing of bemoediging om naar een bijeenkomst te komen?

Doe het, stap over die drempel. Je bent niet de enige, die dat moeilijk vindt. Het is zo de moeite waard!

 

Dagelijks woord

05 februari 2023

Welkom!

Jij bent belangrijk, jij bent waardevol, jij bent welkom.