• krokus
  • margrietjes
  • vlinder
  • ondergaande zon
  • bloem en bij

Hoe de vrouwenbijeenkomsten van Esther ontstonden

Meer dan 25 jaar geleden hebben enkele christenvrouwen elkaar gevonden in het verlangen om anderen te willen bereiken met het evangelie. Ze hebben daar veel samen voor gebeden en er ontstond een werkgroep met leden uit diverse kerken in Enschede.

Niet lang daarna ging de eerste koffieochtend van start in de Assinkhof te Enschede. Het was een heel bewuste keuze om in een zo laagdrempelig mogelijke setting bij elkaar te komen, om zoveel mogelijk vrouwen te bereiken. Dat heeft heel goed gewerkt, want de belangstelling was groot.
Die eerste keer, waarbij Tonneke Bijker sprak, waren er meer dan 350 vrouwen en moesten de schuifdeuren geopend worden.
Het samen zingen onder begeleiding van André Bijleveld maakte deze samenkomst voor veel vrouwen bijzonder.

Er komen telkens weer andere sprekers, maar een vaste waarde blijft de begeleiding van de samenzang door Andre Bijleveld.
Uit verschillende kerken helpen diverse gastvrouwen om de bijeenkomst een huiselijk karakter te geven.
De eigen gebakken cake en koek bij de koffie benadrukt die gastvrijheid van de ochtend.

Eén van de oprichtsters van Esther aan het woord:

"Toen wij in 1979 in Twente kwamen wonen, hebben we ons aangesloten bij een gemeente waar we ons thuis voelde en waar het geloof zoals we dat privé, thuis beleefden een verlengstuk daarvan zou zijn. In 1980 hebben we ons aangesloten bij een gemeente. Na verloop van tijd hebben we ons ingezet en diverse taken op ons genomen. 

Van het een kwam het ander. Er kwamen verzoeken om samen studie te doen over opvoeding en na verloop van tijd ook over het huwelijk en wie we zijn als vrouw. Zo ontstond er ook in onze gemeente een groep vrouwen, die samenkwam. En aan de hand van studies van diverse schrijfsters leerden we als vanzelf allerlei principes vanuit de bijbel. Maar zoals het regelmatig met mij ging! Op een gegeven ogenblik begon het weer te kriebelen.

In het land had je Vrouw-Zijn dagen, Vrouw-Zijn conferenties en Vrouw-Zijn televisieuitzendingen. Daar was ik erg enthousiast over en leerde daardoor vrouwen kennen in het land. Je kon met bussen vrouwen als publiek naar de Vrouw-Zijn TV uitzendingen. Dat hebben we toen geregeld. 

Van de EO wilden ze ook wel een dag in Twente organiseren. Ik ben toen met mensen van de EO locaties gaan bekijken. In Enschede was de grootste zaal geschikt voor 320 personen. Neen echt te klein! zeiden ze. We kwamen terecht in het Luttikhuis in de Lutte met ruimte voor 600 personen. Ik dacht natuurlijk, dat is te groots gedacht. Maar op de dag van samenkomst waren er 660 dames. Ik wist niet wat ik meemaakte. Onverwacht werd ik 's middags naar voren geroepen om reclame te maken voor mijn groep vrouwen in onze gemeente. Ongelooflijk! Komen jullie nog eens terug naar Twente, was mijn verzoek."

Start zelf een dag voor vrouwen!

"Bertie Richardson, destijds presentatrice op deze dagen: "Waarom begin je zelf niet?" Dat sloeg in als een bom! Het was voorjaar 1991. Ik begon er voor te bidden en over na te denken en al gaandeweg ontstond een plan in mijn hoofd. Ik kan nu nog naar de boom in Frankrijk toe rijden, waar ik tijdens die zomervakantie regelmatig onder gezeten heb. Bidden, denken, wil ik dit, kan ik dit, durf ik dit en hoe ga ik dat dan aanpakken.

Wil ik dit..... dat was een lastige. Ik wilde eigenlijk helemaal niet alleen met vrouwen actief zijn. Ik kwam bij de politie vandaan, een bij uitstek mannenmaatschappij. Maar thuisgekomen luisterde ik zoals steeds naar de vrouw-zijn programma's van de EO. Die middag, ik weet nog, waar ik voor het raam stond, was Edith Schouten in het programma: Jong weduwe van zes kinderen en schrijfster van vrouwenstudies. Zij ging op vragen in van de interviewer en het was alsof ik mijn eigen worsteling doormaakte. Eén van haar antwoorden was dat ze eigenlijk niet voor vrouwen alleen actief wilde zijn. Maar breder. Het was mij duidelijk. God wilde dat zij wat voor vrouwen ging betekenen, ondanks haar wens. Dat gold voor mij ook, het kwartje viel. Dus ik moest die stap maken, wilde ik op dat moment aan de Heer gehoorzaam zijn."

Er was een honger bij vrouwen naar woorden van God, van Jezus

"Het was spannend hoe we alles vorm gingen geven. We zijn zo dankbaar voor alle gespreksleidsters en de gespreksgroepen. Deze groepen werden een cruciaal onderdeel van Esther. We hadden in die tijd 10 tot 12 groepen van tussen de 9 en 12 vrouwen. Wat een honger moet er geweest zijn naar het samenkomen onder vrouwen om Gods woord te lezen en te bestuderen. En hoe vindt je zoveel gespreksleidsters die zich hiervoor vrijwillig willen inzetten! Ik vind het echt een zegen, dat dat van de grond gekomen is. En dat het zoveel vrouwen heeft mogen helpen in hun geloof en dagelijks leven."

 

Dagelijks woord

05 februari 2023

Welkom!

Jij bent belangrijk, jij bent waardevol, jij bent welkom.