• krokus
  • margrietjes
  • vlinder
  • ondergaande zon
  • bloem en bij

Esther op de radio

Woensdag 18 januari 2017 is Irene Geerts namens de werkgroep op de radio geweest bij Omroep Logos. Dit keer stond het 25-jarig jubileum centraal.
Hieronder kan je het interview terugluisteren.

 Irene bij de radio

Op 6 april is Eke Blaak namens de Christelijke Werkgroep Esther op de radio geweest bij Omroep Logos. Hieronder kan je het interview nog eens terugluisteren.

Dagelijks woord

08 december 2019

  • zondag 08 december 2019 - 1 Petrus 2:21-24
    Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. -- 1 Petrus 2:21-24

Welkom!

Jij bent belangrijk, jij bent waardevol, jij bent welkom.